slide-kunst-gebit3
slide-kunst-gebit4
slide-kunst-gebit5
slide-kunst-gebit2
slide-kunst-gebit1
previous arrow
next arrow

Vergoedingen

Een gebitsprothese mag (afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij) 1 x per 5 jaar vervangen worden om voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen.

Dit is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij. De vergoeding uit de basisverzekering heeft wel consequenties voor het verplicht eigen risico, dat wil zeggen dat de eerste €385,00 aan ziektekosten zelf betaald dienen te worden.

Nieuwe prothese

Uw zorgverzekeraar vergoedt standaard 75% van uw nieuwe prothese
rechtstreeks uit de basisverzekering. Een aanvullende verzekering kan
eventueel de resterende 25% voor u vergoeden of een deel ervan.

Noodprothese of immediaatprothese:

Om voor vergoeding van een definitieve gebitsprothese na een noodprothese of een immediaatprothese in aanmerking te komen, dient zowel de noodprothese als de immediaatprothese een half jaar oud te zijn.

Standaard vergoeding van 75% uit de basisverzekering.

Uw eigen bijdrage bedraagt 25%.

Het is mogelijk dat een aanvullende verzekering de volledige eigen bijdrage of een gedeelte daarvan vergoed. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Prothese op implantaten:

De kosten van een op implantaat gedragen gebitsprothese worden (indien gemachtigd door de verzekeringsmaatschappij) gedeeltelijk vergoed uit de basisverzekering. Om voor vervanging van een op implantaat gedragen gebitsprothese in aanmerking te komen, dient de huidige gebitsprothese op implantaten 5 tot 8 jaar oud te zijn. Dit is per verzekeringsmaatschappij verschillend.

Voor een klikgebit in de onderkaak is de eigen bijdrage 10% voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit.

Voor een klikgebit in de bovenkaak is de eigen bijdrage 8% voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit.

Implantaat gedragen bovenprothese in combinatie met een volledige onderprothese: Eigen bijdrage 17% (en eventueel 8%).

Volledige bovenprothese in combinatie met implantaat gedragen onderprothese: Eigen bijdrage 17% (en eventueel 10%).

Frame prothese:

Voor een partiële – (gedeeltelijke) of Frameprothese is geen vergoeding opgenomen in de basisverzekering. Hiervoor dient u een aanvullende tandartsverzekering voor te hebben.

Per polis en zorgverzekeraar verschilt de vergoeding sterk. Wij maken graag een begroting voor u, zodat u bij uw zorgverzekeraar kunt informeren naar de vergoedingen.

Volledige prothese: 90% basisverzekering.
Partiële prothese: 75% tandartsverzekering.
Implantaat prothese: 90% basisverzekering.

Meer informatie Geen enkele situatie is gelijk en bovengenoemde vergoedingen kunnen afwijken per verzekeraar. Voor de volledige informatie nodige wij u graag uit bij ons in het praktijk.