slide-kunst-gebit3
slide-kunst-gebit4
slide-kunst-gebit5
slide-kunst-gebit2
slide-kunst-gebit1
previous arrow
next arrow

ImmediaatprotheseImmediaatprothese (noodprothese) is een prothese die direct vervaardigd en
geplaatst wordt na het verwijderen van uw laatste tanden en kiezen. Niet te
verwarren met een ‘gewone prothese’, dat is een prothese die gebruikt wordt als u al geen eigen tanden en kiezen meer heeft.
Fases vervaardigen immediaatprothese

Fase 1: Afdruk maken
Wij maken afdrukken van uw kaken, voordat de tandarts/kaakchirurg uw laatste tanden trekt. Deze afdrukken kunnen wij gebruiken voor het vervaardigen van het kunstgebit. Als u al een aantal tanden/kiezen mist dan is de procedure iets anders.

Fase 2: Prothese inbrengen
Nadat de stand van uw kaken is vastgesteld, kunnen wij
een immediaatprothese maken. Wanneer u de prothese krijgt kunt u deze meenemen naar uw tandarts die deze zal inbrengen.
In deze fase gaat het kaakbot slinken en zal de kaak van vorm veranderen. De prothese verandert niet mee en zal hierdoor losser gaan zitten. Dit proces duurt ongeveer 3 maanden tot een half jaar.

Ondanks dat uw kunstgebit (immediaatprothese) niet lekker of onwennig zit, mag u deze de eerste dag niet uit uw mond halen. Hiermee kunt u de wonden in uw kaken open trekken. Er kunnen ook bloedstolsels vormen in de wonden, dus spoelen van uw mond/gebit wordt door ons afgeraden. Mocht het bloeden aanhouden waarschuw dan uw behandelaar (tandarts of kaakchirurg). Wij, zullen samen met uw behandelaar aangeven wanneer het kunstgebit uit mag en of u dat zelf doet of dat uw behandelaar dat doet.

Wij spreken met u een datum af om terug te komen voor een controle. Als u na deze controle last krijgt, omdat de kaken slinken en uw prothese los gaat zitten dient u direct contact op te nemen met ons.

Fase 3: Rebase of nieuwe prothese
Nadat uw kaak volledig genezen is, variërend van een half jaar tot een jaar, kunt u een nieuwe prothese aan laten meten. Gedurende deze periode blijft u bij ons onder controle om deze periode zo aangenaam mogelijk voor u te laten verlopen.


In deze fase zijn er 2 mogelijkheden:

1. Rebasen van de gebruikte prothese Rebasen is het aanbrengen van een nieuw laagje, om het extreme slinken van uw kaak op te vullen. Na een bepaalde periode van ongeveer een jaar wordt er opnieuw naar uw situatie gekeken om vervolgens te besluiten om uw prothese te behouden of een nieuwe prothese te vervaardigen.

2. Omdat de (oude) prothese niet meer past, kan er gekozen worden om een compleet nieuwe prothese te vervaardigen.